Logo_Lexit_DEF.png
 
Lexit heeft diverse privacy experten die ingezet worden voor:
 • AVG inventarisaties

 • Risicoanalyses (DPIA)

 • Maturiteitsmetingen (audits)

 • Opmaken policies (BYOD, personeel, verwerkersovereenkomsten…)

 • Data Protection as a Service (DPaaS)

 • DPO opdrachten

Lexit ondersteunt bedrijven bij het voldoen aan artikel 27 van de AVG en vergemakkelijkt de toegang van uw bedrijf tot de Europese markt door als uw GDPR-vertegenwoordiger op te treden.
Lexit heeft een eigen AVG SaaS-oplossing die ingezet kan worden voor:
 • Inventarisaties

 • Risicoanalyses (DPIA)

 • Datalekken management / procedures

 • Creëren van policies & documentation

 • Auditering (maturiteitsmeting)

De software is bedoeld voor bedrijven, verenigingen, overheidsinstellingen, DPO’s en kan onder private label worden opgezet voor DPO’s, advocatenkantoren, auditkantoren, federaties…
 
 
Lexit heeft diverse onafhankelijke IT experten die ingezet worden voor:
 • ICT Security audit & guidance

 • Cybersecurity Risk Analysis

 • Cloud Security Optimization

 • Mobile Device Management / Mobile Data Protection

   Gecombineerd met:

 • Disaster & Data Recovery

 • Secure cloud / WiFi / E-mail / …

 • Antivirus / antimalware / firewall

 • Backup

 • Penetration testing

 • MFA (Multi factor authentication)

 
Lexit heeft diverse juristen / advocaten die ingezet worden voor:
 • Juridisch advies inzake privacy aangelegenheden

 • Juridisch advies inzake toepassing / compliancy AVG / GDPR

 • Legal audits inzake toepassing / compliancy AVG / GDPR

 • Arbitrage inzake privacy aangelegenheden

 • Opmaken policies (BYOD, personeel, verwerkersovereenkomsten…)

 
Ontdek op onze teampagina de competenties die we in huis hebben.
Onze  vakspecialisten combineren diepgaande technische en juridische kennis met de juiste competenties om zo tot een heldere en complete visie en aanpak te komen.
Onze experten kunnen ingeschakeld worden voor diverse opdrachten, zowel bij bedrijven, verenigingen als overheidsinstanties.
Lexit heeft diverse privacy experten die ingezet worden voor:
 • Privacy awareness trainingen, al dan niet op maat / inhouse

 • Organisatie van seminars inzake privacy

 • Gastspreker op events

 

Leonardo da Vincilaan 19A bus 8

1831 Diegem

Koningin Elisabethlaan 18

8000 Brugge

0800 - 62 608

info@lexit.be

 • White LinkedIn Icon
Contacteer ons