top of page

PRIVACY STATEMENT

Laatst bewerkt: 13-09-2019

Welkom bij www.gdprmasters.com, een website die u wordt aangeboden door Lexit CVBA (‘Lexit’, 'Ons' of 'Wij'). Om u in staat te stellen de controle over uw persoonlijke gegevens te nemen, hebben we dit eenvoudig te lezen privacy beleid ("Beleid") opgesteld, bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonlijke gegevens via www.gdprmasters.com ('Website') en de verwerking van deze gegevens door ons. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens via deze website gebeurt in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

WIE WE ZIJN

Logo_GDPR_Masters_Schild.png

De missie van Lexit is om een ​​oplossing te bieden voor alle privacy-administraties en organisaties te helpen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Centraal in deze missie staat ons streven om te voldoen aan de GDPR-principes. We waarderen uw gegevens en we streven ernaar transparant te zijn over de gegevens die we van u verzamelen.

 

Onze gegevens als verwerkingsverantwoordelijke: Lexit CVBA - Leonardo da Vincilaan 19 A8 - 1831 Diegem.

WELKE GEGEVENS WE VERZAMELEN EN WAAROM

Over het algemeen hebben we een nette website en hoeft u zich niet bij ons te registreren om onze website te gebruiken. Als u al klant bent, heeft u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het gebruikersplatform, waarvoor u een account nodig hebt.

Desondanks verwerkt Lexit sommige persoonlijke gegevens om de website te laten werken en om u de websitediensten aan te bieden (nader uitgelegd in onze gebruiksvoorwaarden).

De persoonsgegevens die wij verwerken en het doel / gebruik hiervan zijn als volgt:

WEB-SERVICE
Demo's
persoonsgegevens
 • Uw naam

 • Naam van de organisatie

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP adres

DOEL / GEBRUIK
Om uw aanvraag voor een live demo te verwerken, moeten we contact met u kunnen opnemen.
WEB-SERVICE
Webinars
persoonsgegevens
 • Uw naam

 • Naam van de organisatie

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP adres

 • Land

DOEL / GEBRUIK
We bieden Webinars in verschillende talen en op verschillende tijdstippen aan geïnteresseerde personen. We hebben deze persoonlijke gegevens nodig om de perfecte Webinar keuze voor u te bepalen en om u te organiseren en te verbinden met ons Webinar.
WEB-SERVICE
Nieuwsbrieven
persoonsgegevens
 • Uw naam

 • Naam van de organisatie

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP adres

 • Land

DOEL / GEBRUIK
We hebben uw persoonlijke gegevens nodig om u onze nieuwsbrieven te sturen, op basis van uw beslissing om u erop te abonneren. Je hebt altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven en deze berichten niet meer van ons te ontvangen.
WEB-SERVICE
Evenementen
persoonsgegevens
 • Uw naam

 • Naam van de organisatie

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP adres

DOEL / GEBRUIK
Wij organiseren / sponsoren evenementen en u kunt zich daarvoor aanmelden via onze website. We hebben uw persoonlijke gegevens nodig om uw registratie te voltooien, deze bij te houden en te gebruiken om uw aanwezigheid op het evenement te verifiëren.
WEB-SERVICE
Gebruikersforum
persoonsgegevens
 • Uw naam

 • Naam van de organisatie

 • E-mailadres

 • IP adres

 • Wachtwoord

DOEL / GEBRUIK
Als u klant bent, kunt u met ons en andere klanten op dit forum communiceren, zolang u een account hebt. Om uw informatie als geautoriseerde gebruiker van GM te authenticeren en om een ​​wachtwoord beveiligd account voor u aan te maken en te onderhouden, moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken. U hebt altijd de mogelijkheid om uw account te verwijderen.
WEB-SERVICE
Live Chat
persoonsgegevens
 • Uw naam

 • Naam van de organisatie

 • Telefoonnummers

DOEL / GEBRUIK
We gebruiken uw persoonlijke gegevens om live chatverzoeken te vergemakkelijken en u te ondersteunen via onze chatwidget op de website
WEB-SERVICE
Middelen
persoonsgegevens
 • Uw naam

 • Naam van de organisatie

 • E-mailadres

DOEL / GEBRUIK
We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u de bron waarin u geïnteresseerd bent, via e-mail te sturen. Gezien uw interesse in ons, verwerken wij uw persoonsgegevens verder om u een eenmalig aanbod van een gratis Webinar te doen.

Andere doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken, zijn de volgende:

 • Opvolgen van juridische verzoeken voor misbruikmeldingen;

 • Voor zover nodig, het verdedigen van Lexit in gerechtelijke procedures met betrekking tot, of ten gevolge van uw gebruik van de applicatie GM, na een gerechtelijk bevel, het naleven van enige wet, regelgeving of overheidsverzoek, meewerken aan wetshandhaving, het beschermen van de nationale veiligheid, defensie, openbare veiligheid, volksgezondheid en om onze voorwaarden na te leven;

 

Om uw gebruikerservaring te verbeteren en de effectiviteit van onze Website en de Website Services te meten, gebruiken we cookies, die ook persoonlijke informatie van u verzamelen. U kunt hierover meer lezen in de onderstaande Cookie-sectie.

DE WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERWERKINGSACTIVITEIT

Demo's; Webinars; Events; Gebruikersforum; Live chat; Meetings plannen en Bronnen

WETTELIJKE GRONDSLAG

Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract, in dit geval de websitediensten die we via onze website aanbieden, en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden.

VERWERKINGSACTIVITEIT

Nieuwsbrieven

WETTELIJKE GRONDSLAG

We nemen pas contact met u op nadat u ons uw toestemming hebt gegeven om u nieuwsbrieven te sturen door u op onze website te abonneren.

 

Als u een bestaande klant / partner bent, verwerken we uw persoonlijke gegevens om u nieuwsbrieven te sturen als onderdeel van ons contract met u.

VERWERKINGSACTIVITEIT

Hulpbronnen (de eenmalige verwerking waarbij we u een gratis webinar aanbieden als u onze hulpbron downloadt)

WETTELIJKE GRONDSLAG

Deze verwerking is in ons gerechtvaardigde belang, dat in dit geval is om u GM nader te bekijken, gezien uw duidelijke interesse in onze applicatie via betrokkenheid op onze website. Om de effecten op uw rechten te beperken, beperken we dit tot eenmalige verwerking.

VERWERKINGSACTIVITEIT

Juridische verzoeken / onszelf verdedigen in gerechtelijke procedures

WETTELIJKE GRONDSLAG

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. In geval van een overtreding, vermeende onwettige activiteit of wanneer we onze Voorwaarden moeten naleven, moeten we (sommige van) uw persoonlijke gegevens kunnen doorzoeken of delen.

VERWERKINGSACTIVITEIT

Cookies

WETTELIJKE GRONDSLAG

Zie Cookie Policy (helemaal onderaan)

HOELANG UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWAARD

Lexit bewaart uw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. We doorlopen onze systemen regelmatig om te controleren of uw persoonlijke gegevens nog steeds nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We zorgen ervoor dat alles wat u ons via onze website stuurt, veilig is. Onze website wordt gehost op een server binnen de EU. Lexit neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of andere vormen van ongeautoriseerde toegang / gebruik. We zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens alleen toegankelijk zijn voor diegenen die toegang nodig hebben om hun werk te kunnen doen en ze zijn goed opgeleid en geautoriseerd.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Als u nog vragen heeft over dit privacy beleid, of als u uw recht wilt uitoefenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (zoals verwijdering, wijziging en toegang / overdraagbaarheid), voorafgaande toestemming intrekken of andere zorgen hebt, stuur dan een e -mail naar info@gdprmasters.com.

 

Als u toegang wenst tot uw gegevens die via deze website worden verwerkt, kunt u een verzoek per e-mail sturen naar info@gdprmasters.com.

Uw rechten zijn:

 • Recht op informatie: De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens (met inbegrip van verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, geschatte bewaringsperiode) voor inspectie aan te vragen.

 • Recht op rectificatie: De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.

 • Recht op vergetelheid: Indien de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd, kan de betrokkene altijd contact opnemen met Lexit op info@gdprmasters.com om de verwijdering van persoonsgegevens door een eenvoudig verzoek te bewerkstelligen.

 • Recht op bezwaar: Indien de betrokkene niet langer op de hoogte wenst te worden gesteld van eventuele updates of direct marketing ontvangt, is de betrokkene gerechtigd om een dergelijk verzoek in te dienen via mailing naar info@gdprmasters.com of klik op de afmelden-link beschikbaar in onze e-mails.

 • Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen is de betrokkene gerechtigd de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te beperken.

 • Recht op dataportabiliteit: De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens betreffende hem of haar te ontvangen, verwerkt door Lexit, in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare vorm en/of om deze gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

Recht om een klacht in te dienen:

 

Indien u op enig moment van mening bent dat Lexit een inbreuk maakt op uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel + 32 (0) 2 274 48 00 e-mail: contact(at)apd-gba.be.

WIJZIGING IN ONZE PRIVACY POLICY

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen dit doen door het plaatsen van de bijgewerkte versie op de LEXIT websites (www.lexit.be en www.gdprmasters.com). Wanneer we wijzigingen in ons beleid publiceren, zullen we de datum van de "laatste update" van onze privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen worden gerapporteerd op onze homepage. Wij raden u echter aan om onze privacyverklaring periodiek te lezen.

bottom of page