top of page

ZO EENVOUDIG ONZE APPLICATIE, ZO EENVOUDIG

IS OOK ONZE PRICING

“Bij GDPR Masters werken we niet met starters-pakketten, pro-pakketten of enterprise-pakketten, want de GDPR is er voor iedereen. Je kiest gewoon wat je nodig hebt."

prijs

SOFTWARE APPLICATIE GM

REGISTER
 
(verwerkingen - databronnen - verwerkers - ontvangers - maatregelen)
200 EUR / jaar
AUDITERING - NULMETING - MATURITEITSMETING
OP BASIS VAN DE STANDAARD ISO27001​
125 EUR / jaar
RISICOANALYSE
(INCL. PRE-DPIA)
OP BASIS VAN MAPGOOD
ONBEPERKT IN AANTAL
125 EUR / jaar
ALLE VOORGAANDE PAKKETTEN + 
DOCUMENTENBEHEER + PERSONEELSBEHEER (TOEGANGSRECHTEN) + TRAININGENBEHEER + INCIDENTMANAGEMENT + BEHEER AANVRAGEN BETROKKENEN
500 EUR / jaar

De contractduur is steeds onbeperkt, maar opzeggen kan elk jaar middels het versturen van een e-mail naar info@gdprmasters.com minstens 3 maanden voor het einde van het betreffende jaar (contractduur start steeds op datum ondertekening van de overeenkomst / offerte).

ALLE FEATURES OP EEN RIJ

Register van verwerkingsactiviteiten

 • Rol verwerkingsverantwoordelijke - verwerker

 • Oplijsten van de verwerkingen (templates beschikbaar) en de categorieën van betrokkenen, alsook van de wettelijke grondslagen

 • Aanduiden van de databronnen (waar gegevens verwerkt worden), alsook van de beveiligingsmaatregelen per databron

 • Benomen van de verwerkers en ontvangers + opladen van de verwerkersovereenkomsten)

 • Aanduiden wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking en wie toegang heeft tot welke databronnen

 • Documenteren van de technische en organisatorische maatregelen

Risicoanalyse

 • Voorafgaand kan je per verwerking een pre-DPIA uitvoeren om na te gaan voor welke verwerkingen je een risicoanalyse (DPIA) dient uit te voeren. 

 • Voor de DPIA gebruiken we MAPGOOD. Mapgood staat voor:

  • Mensen​

  • Apparatuur

  • Programmatuur

  • Gegevens

  • Organisatie

  • Omgeving

  • Diensten

 • Je kan onbeperkt aantal risicoanalyses uitvoeren.

 • Wens je ondersteuning tijdens dit proces, neem dan gerust contact met ons op.  

Auditering - nulmeting - maturiteitsmeting

 • Meten is weten. Met de auditteringstool van GM wordt op basis van 15 hoofdstukken gemeten wat het compliance-niveau m.b.t. informatieveiligheid van een organisatie is. 

 • De 15 hoofdstukken:

  1. Risico beoordeling​

  2. Algemeen beveiligingsbeleid

  3. Organisatie van informatieveiligheid

  4. Beheer van bedrijfsmiddelen

  5. Personeelsbeleid

  6. Toegangsbeveiliging

  7. Cryptografie

  8. Fysieke beveiliging

  9. Operationele beveiliging

  10. Communicatiebeveiliging

  11. Beheer van informatiesystemen

  12. Beheer van leveranciersrelaties

  13. Beheer van incidenten

  14. Beheer van bedrijfscontinuïteit

  15. Naleving AVG

 • Je kan onbeperkt aantal metingen uitvoeren.

 • Wens je ondersteuning tijdens dit proces, neem dan gerust contact met ons op.  

Documentenbeheer

Personeelsbeheer

 • In de module personeelsbeheer houdt u netjes bij wie bij u werkt en tot welke applicaties en persoonsgegevens de betrokken medewerkers, freelancers, uitzendkrachten... toegang hebben. 

 • Handig wanneer iemand de organisatie verlaat, want dan heeft u direct een overzicht welke toegangsrechten dienen aangepast te worden. 

Trainingen beheer

 • In de module trainingen beheer houdt u netjes wie welke trainingen heeft gevolgd, van cyber security tot GDPR. 

 • Ook uw trainingen zelf worden hier bijgehouden, gepland...

 • In deze module steken een aantal standaard trainingen in Powerpoint, die u makkelijk kan aanpassen naar uw wensen.  

Incident Management

 • Sedert de invoering van de GDPR bent u verplicht incidenten (in het bijzonder datalekken) bij te houden en desgevallend te melden.

 • In de module Incident Management documenteert u: 

  • de omschrijving en de datum (van de vaststelling) van het datalek​

  • de risico-inschatting

  • de acties

Beheer aanvragen van betrokkenen

 • Alle aanvragen van betrokkenen worden in deze module gedocumenteerd:

  • de datum van de aanvraag​
  • de aanvraag zelf

  • de nodige checks

   • identiteit verzoeker​

   • rechtmatigheid verzoek

  • het verzoekantwoord en

  • de datum van verzending

Belangrijk om weten!

 • Alles is aanpasbaar naar eigen wens. Dat betekent dat u zelf aanpassingen, toevoegingen, weglatingen... kan uitvoeren op een intuïtieve manier, zodat u uw eigen standaard ontwikkelt en onderhoudt. 

 • U kan onbeperkt aantal gebruikers toevoegen en hun rechten beheren. 

 • Via ons 0800 nummer (0800-62 605) bieden wij zowel telefonische ondersteuning als ondersteuning via videocall (ook in groep aan de gebruikers, zoals trainingen en opleidingen) aan consultancytarief (120 EUR / uur), waarbij: 

  • u in uw omgeving onze timesheets kan consulteren, alsook uw facturen​

  • u geniet van 30% tussenkomst via KMO-portefeuille

 • Maandelijks ontvangt u onze gratis nieuwsbrief in uw portaal.

Talen

TALENKNOBBELS

Voor onze internationale klanten is de tool beschikbaar in maar liefst 9 talen

 • Nederlands

 • Frans

 • Engels

 • Duits

 • Spaans

 • Portugees

 • Italiaans

 • Russisch en

 • Japans

auditering
Documenten
Toegangsbeleid
Betrokkenen
reseller

INTERESSE OM RESELLER TE WORDEN?

GDPR Masters verwelkomt steeds resellers voor de applicatie.

bottom of page