top of page

KMO-PORTEFEUILLE

Procedure

Via deze weg wensen wij u te helpen inzake de procedure “KMO Portefeuille” zo u hiervan gebruik wil maken om onze diensten te betalen. De volledige procedure (handleiding) vindt u hieronder.

SUBSIDIES AANVRAGEN

Afbeeldingen-en-fotos-KMO-Portefeuille_0

U heeft insluitend een offerte van ons ontvangen. Hierop staat welke zaken subsidieerbaar zijn via KMO Portefeuille. Zaken die niet in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld de licentie op de software.

De aanvraagprocedure voor de kmo-portefeuille gebeurt volledig digitaal. Als je voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren.

 

Dat doe via deze link: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen/registratie-van-een

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat je een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met Lexit of hebt ingeschreven voor een opleiding bij Lexit. Wij staan er op dat je subsidieaanvraag is ingediend vóór aanvang van de prestaties.

Opgelet: Wat is het verschil tussen “storten” en “betalen”?

  • STORTEN = je stort je eigen inbreng (70% van het projectbedrag in de KMO-portefeuille door de storting op het rekeningnummer van Sodexo.

  • BETALEN= Je betaalt de factuur van Lexit via de KMO-portefeuille.

 

Het is uw taak om de opdracht tot betalen te geven via de KMO-portefeuille. Agentschap Innoveren & Ondernemen doet dit niet automatisch. Via de KMO-portefeuille gebruik je zowel de eigen inbreng als het subsidiegedeelte voor de betaling van de factuur.

 

Onze erkenningsnummers:

  • Voor de pijler Advies: DV.A233038

  • Voor de pijler Opleiding: DV.O233039

HOE VERLOOPT DE PROCEDURE

Klik op www.kmo-portefeuille.be op de roze knop ‘Aanvragen’ en meld je aan met jouw elektronische identiteitskaart of een ander authenticatiemiddel.

foto1.jpg

Selecteer nu je onderneming en geef aan of dit een kleine, middelgrote of grote onderneming is. De kmo-portefeuille doet hierin reeds een voorstel op basis van de gegevens waarover zij beschikt. Enkel indien jouw onderneming behoort tot een groep van ondernemingen moet je zelf nagaan welke impact deze ondernemingen op de groottebepaling hebben en zo nodig moet u de voorgestelde grootte wijzigen.

foto2.jpg

De kmo-portefeuille is een online steunmaatregel waarbij alle berichtgeving via mail verloopt. Kijk dus na of het mailadres waarover zij beschikken hiervoor gebruikt mag worden. Als je dit wilt wijzigen dan kan dit via jouw ondernemingsfoto.

foto3.jpg

Op basis van uw ondernemingsgrootte krijgt u jaarlijks subsidiebudget:

  • kleine ondernemingen = 10.000 euro

  • middelgrote ondernemingen = 10.000 euro

Dit subsidiebudget geldt voor de rest van het kalenderjaar.

Stap 1

 

Om een steunaanvraag succesvol in te dienen moet u vijf stappen doorlopen. De eerste stap is de bepaling van uw hoofdactiviteit. Vul hier de vijfcijferige code van uw hoofdactiviteit in. Jouw hoofdactiviteit is de activiteit die de meeste omzet genereert. Je kan deze code vinden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

foto4.jpg
foto5.jpg

Stap 2

Beschrijf nu waarvoor je een steunaanvraag indient.

foto6.jpg

Stap 3

Kies Lexit als Dienstverlener. Onze erkenningsnummer zijn:

  • Voor de pijler Advies:       DV.A233038

  • Voor de pijler Opleiding: DV.O233039

foto7.jpg

Stap 4

In de voorlaatste stap hoef je enkel nog te bevestigen dat de projectgegevens juist zijn en dat deze voldoen aan de wettelijke bepalingen.

foto8.jpg

Stap 5

Bij een succesvolle steunaanvraag krijg je een subsidienummer en de stortingsgegevens voor je eigen bijdrage.

foto9.jpg

En dan verder?

Je hoeft nu nog enkel je eigen bijdrage te storten en Lexit (uw dienstverlener) te betalen.

Jouw subsidie is nu aangevraagd.

foto10.jpg

Stap 1 van 3 : storten eigen aandeel.

foto11.jpg

Stap 2 van 3 : ontvangst subsidie.

foto12.jpg

Stap 3 van 3 : betaal je factuur via de kmo-portefeuille.

foto13.jpg
foto14.jpg

Na betaling vraagt KMO-Portefeuille jouw mening over de kwaliteit van de dienstverlener. Jouw subsidieaanvraag krijgt de status ‘Afgewerkt’ als het volledige projectbedrag aan de dienstverlener betaald is. Je kan de projecten terugvinden in de historiek van jouw kmo-portefeuille.

Hulpnodig of heb je een vraag?

 

Bel, mail of chat gratis met 1700. 1700 is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Bellen vanuit het buitenland kan ook, op het betalende nummer +32 2 553 1700.

bottom of page